Cho thuê mặt bằng kinh doanh trang 3

10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 triệu/tháng
Diện tích40 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá4,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá150 tr/m²
Diện tích1,000 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích120 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m211 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8,5 triệu/tháng
Diện tích30 m
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá700 tr/tháng
Diện tích90 m
Khu vực
11 tháng trước
Giá3,99 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích200 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích151 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích300 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích62 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá130 triệu/tháng
Diện tích140 m
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích46 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m273 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh