Cho thuê mặt bằng kinh doanh trang 3

5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá450 tr/tháng
Diện tích46 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12-20 tr/m²20 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích58 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích32 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích68 m268m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá40 tr/tháng
Diện tích250 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1901 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá170 triệu/tháng
Diện tích170 m2
5 tháng trước
Giá3,5 tỷ6,45 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá28 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá21 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá68 triệu/tháng
Diện tích182 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích200 m50 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá38 tr/tháng
Diện tích101 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá210 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh