Cho thuê nhà nguyên căn trang 3

4 tháng trước
Giáchục tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/tháng
Diện tích94 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng
Diện tích24 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr500/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá1,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 tr/tháng
Diện tích38 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17 tr/tháng20 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá110 triệu/tháng
Diện tích90m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá4,95 tỷ
Diện tích39 m243 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/tháng
Diện tích30 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh