Bán đất trang 3

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá39 tr/tháng
Diện tích70,4 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá4,1 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá900 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá75 tr/m²
Diện tích6x22 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá700 tr/tháng
Diện tích50 m299 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá700 tr/tháng
Diện tích50 m299 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá11 xxtr
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích66 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá800 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích126,5 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá1,8 tỷ7 , x tỷ
Diện tích86 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá300 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích360 m240 m670 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá1 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh