Bán nhà đất trang 2

3 tháng trước
Giá9 tỷ9,8 tỷ
Diện tích44 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá5 tỷ
Diện tích42 m2
3 tháng trước
Giá8 tỷ8,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá6,7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá5,1 tỷ
Diện tích42 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá5,2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích51 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá4,35 tỷ
Diện tích37 m250 m
3 tháng trước
Giá7,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá4,55 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá4,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích38/40 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá4 tỷ4,99 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh