Bán nhà đất trang 2

15 ngày trước
Giá1 tỉ
Diện tích143m² m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá4.150 tỷ
Diện tích100 m2
15 ngày trước
Giá820 triệu
Diện tích107m m2
Khu vực
15 ngày trước
Giáchỉ hơn 2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá1,7x tỷ
Diện tích100 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá900tr
Diện tích100 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giáhơn 1tỷ chút
Diện tích1350m m2
15 ngày trước
Giá6tỷ
Diện tích105m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá3.x tỷ
Diện tích53 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá2.5x tỷ
Diện tích47m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giánhỉnh 4 tỷ
Diện tích96m² m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá8xx
Diện tích85,62 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá1tỷ xxxtr
Diện tích250m m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá8xx
Diện tích1000m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá9xx
Diện tích90 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá3.5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá6tỷ xx( x 18+)
Diện tích72 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích55 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1xxxty
Diện tích150 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1.2tỷ
Diện tích88m m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh