Cho thuê căn hộ chung cư trang 3

1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8.5tr/tháng
Diện tích60m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9,5tr/tháng
Diện tích85m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9,5tr/ tháng/tháng
Diện tích85m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích111m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giátừ 13 triệu/tháng
Diện tích65m2 - 74m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7trieu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10,5tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 TRIỆU/tháng
Diện tích86m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10.5tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng/tháng
Diện tích80m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8.5tr/tháng
Diện tích55m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
GiáCực rẻe/tháng
Diện tích75m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá26tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá19 triệu/tháng
Diện tích90 m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá18tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích95M2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10tr/tháng
Diện tích45m2 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh