Cho thuê căn hộ chung cư trang 3

4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích50 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 tr/tháng
Diện tích72 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá299 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13,5 tr/tháng
Diện tích45 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá850 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr/tháng8 tr6/tháng
Diện tích100m230m250m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá1 tỉ 250 tr
Diện tích52 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá23 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích120 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá78,5 tr/tháng
Diện tích127 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 triệu/tháng
Diện tích45 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr6/tháng5 tr/tháng6,5 tr/tháng7,5 tr/tháng
Diện tích35 m238 m245 m250 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr6/tháng4,5 tr/tháng5 tr/tháng5,3 tr/tháng5,4 tr/tháng5,5 tr/tháng6 tr/tháng6,5 tr/tháng7,5 tr/tháng8 tr/tháng
Diện tích25 m230 m235 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh