Cho thuê căn hộ chung cư trang 6

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13tr/tháng
Diện tích40m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích87 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8,5 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích38-55-60 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7tr/tháng
Diện tích60m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7,xxx/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3tr9/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,100,000 -3,600,000/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25-70m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7tr/tháng
Diện tích54m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11tr/1 tháng/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh