Cho thuê căn hộ chung cư trang 2

4 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích125 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr4/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr7/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr7/tháng1150 k/tháng1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng1800 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4,2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá3,05 tỷ
Diện tích94 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích50 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích118 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích200 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 triệu/tháng
Diện tích90 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 tr/m²16 tr/m²17 tr/m²25 tr/m²30 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 triệu/tháng
Diện tích154 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr2/tháng6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5,5 tr/tháng5,7 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh