Cho thuê căn hộ chung cư trang 4

1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12tr/tháng
Diện tích60m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10tr/tháng
Diện tích45 m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích131m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10tr500k/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11tr/tháng
Diện tích70m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9tr/1 tháng/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16tr - 16.5tr/tháng
Diện tích78m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích65 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích131m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14tr/tháng
Diện tích82m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11tr/tháng/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích110m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích75m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/tháng/tháng
Diện tích65m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh