Cho thuê căn hộ chung cư trang 4

4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4,5 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích80 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá19 tr/m²21 tr/m²
Diện tích60 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích65 m2
4 tháng trước
Giá8,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích86 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích115 m2
Khu vực

4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích139 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng3 tr2/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích43 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90-100 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2,3 tr/tháng2,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr6/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh