Cho thuê mặt bằng kinh doanh trang 2

2 tháng trước
Giá10 Tỷ
Diện tích66m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17tr/tháng
Diện tích25m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
GiáGiá ưu đãi
Diện tích220m2 m2
9 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 tr/tháng6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
9 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 tr/tháng
Diện tích70 m2
Khu vực
9 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích32 m2
9 tháng trước
Giá18 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
9 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 tr/tháng
Diện tích100 m2
Khu vực
9 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1225 tr/tháng20 tr/tháng45 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
9 tháng trước
Giá18,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá45 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá28 tr/tháng
Diện tích100 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 triệu/tháng
Diện tích40 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90m2
10 tháng trước
Giá16,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giáthêm tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/tháng
Diện tích20 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích608 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh