Cho thuê nhà nguyên căn trang 2

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 triệu/tháng
Diện tích35 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8,5 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 tr/tháng
Diện tích40 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2,5 triệu/tháng
Diện tích25 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá6,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2,5 triệu/tháng
Diện tích25 m2
3 tháng trước
Giá1 tỷ13,4 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá9,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá14,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá600 triệu/tháng
Diện tích75 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá21 tr/tháng
Diện tích70 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá45 tr/tháng
Diện tích70 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/m²
Diện tích85 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh