Cho thuê nhà nguyên căn trang 2

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích40m2 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3-5tr/tháng
Diện tích45m2 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9.000.000/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 triệu/tháng
Diện tích50m2 x 2 tầng m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20tr/tháng
Diện tích103m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá22tr/tháng
Diện tích50 m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá75/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12tr/tháng
Diện tích35m x 5 tầng m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr/tháng
Diện tích55 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 triệu/tháng
Diện tích3,3 x 11m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20triêu/tháng
Diện tích3,3×13m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá0đ/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/ tháng/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13triệu/tháng
Diện tích28m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7.500.000đ/tháng
Diện tích30m2 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích55m2x3 tầng m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/tháng
Diện tích30m2x5t m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14tr/tháng
Diện tích50m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/tháng
Diện tích35m2 x 3 Tầng m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích35m m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/tháng
Diện tích35m m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng
Diện tích32m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17 TRIỆU/tháng
Diện tích5x13m m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11tr/tháng
Diện tích35m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12tr/tháng
Diện tích55m m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh