Bán đất trang 2

1 tháng trước
Giá16 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá2 tỷ xxx
Diện tích132m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,x tỷ
Diện tích362m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích240m m2
1 tháng trước
Giá350tr
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích360m2 m2
1 tháng trước
Giá2tyxx
Diện tích100m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1.7xx tr
Diện tích200m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2tỷ xxx
Diện tích5x20 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2,x tỷ
Diện tích100m (5*20) m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá299,5tr
Diện tích158,8m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2 tỉ 1 xx
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích56,8 m2
1 tháng trước
Giá1,3 tỷ
Diện tích102,5 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích120m² m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích3600m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích325 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích770 m2
1 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích117 m m2
1 tháng trước
Giá1ty780
Diện tích94m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá5 tỷ
Diện tích52m m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh