Bán đất trang 2

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá121 tr/m²
Diện tích80 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá2 tỷ2 tỷ 180
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích125 m
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá15,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá1 , x tỷ
Diện tích11 m297 m2
3 tháng trước
Giá2 tỷ
Diện tích139 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích300 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá500 triệu/tháng700 triệu/tháng
Diện tích100 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá200 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng900 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá938 tr/tháng
Diện tích100 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá850 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100
Khu vực
3 tháng trước
Giá6 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh