Nhà đất dòng tiền trang 2

4 tháng trước
Giá19 tỷ55 tỷ
Diện tích100 m2280 m280 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá11,5 tỷ7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá18 tỷ
Diện tích90m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá2,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá1 tỉ 420 tr
Diện tích147,5 m2200 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 tr/m²75 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 tr/m²
Diện tích50 m
Khu vực
4 tháng trước
Giáxx tỷ
Diện tích170 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10-12 tr/m²
Diện tích71,7 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá1,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 tr/tháng12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá120 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 tr/m²
Diện tích50 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích7300 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích270 m2600 m2
4 tháng trước
Giá41 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá22 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá80 tr
Diện tích100 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh